Безкръвни операции на дебелото черво

Ракът на дебелото черво е едно от най-честите злокачествен заболявания засягащо човека. Въпреки, че операцията не винаги може да предложи пълно лечение, хирургията е най-добрия метод за ограничаване на разпространението на болестния процес и облекчаване на симптомите свързани с него.

Пациентите претърпели операция  на дебелото черво обичайно преживяват продължителен и труден период на следоперативно възстановяване, поради факта, че класическите „отворени“ интервенции са прекалено травматични. В повечето случаи на стандартна операция се налага извършването на голям разрез на коремната стена, през който да се осъществи достъпа до заболялото черво. Тази травматичност изисква следоперативен болничен престой от  най-малко седем дни и повече от 6 седмици на възстановяване.

Какво представлява лапароскопската хирургия на дебелото черво?

Лапароскопската хирургия на дебелото черво включва набор от минимално инвазивни хиругични интервенции върху дебелото черво, които се извършват през няколко малки разрезa (обичайно 4-5 на брой с дължина между 5мм и 10м) на корема, като оперативното поле се наблюдава върху екран. В зависимост от конкретната операция, болните напускат болницата само няколко дни след интервенцията и се завръщат към ежедневните си  дейности значително по-бързо, в сравнение с „отворената“ хирургия.

Какви са предимствата на лапароскопската резекция на дебелото черво?

Безспорните предимства на лапароскопската хирургия на дебелото черво спрямо  класическата отворена хирургия включват:

  1.  По-слаба следоперативна болка
  2. По-кратък болничен престой ( при липса на усложнения)
  3. По-бързо възстановяване на флатуленцията (изпускането на газове) и дефекацията.
  4. По-ранно захранване с твърди храни
  5. По- бързо завръщане към ежедневните дейности
  6. По-добър козметичен резултат

Въпреки безспорните предимства на лапароскопската колоректална хирургия, тя не е приложима във всички случаи.  Какъв тип операция е подходяща за всеки конкретен случай се определя от специалист по лапароскопска хирургия на дебелото черво.

Издържана ли е от онкологична гледна точка миниинвазивната операция на дебелото черво при колоректален рак.

Този проблем е сериозно проучен през последните 10-15 години, чрез редица рандомизирани сравнителни проучвания върху значителен брой пациенти ( CLASSIC trial, COAST trial, COLOR I и COLOR II и др.) Всички изследвания показват еквивалентни дългосрочни резултати по отношение на лечението на онкологичното заболявания. Не е вярно твърдението, че ракът „не може да бъде изчистен“ по лапароскопски път така добре както при отворена операция, ако бъдат спазени показанията за прилагането на лапароскопския метод, ако бъде извършено пълно предоперативно стадиране на онкологичното заболяване и ако бъдат спазени утвърдените онкологични хирургични принципи.Трябва да се има в предвид, че лапароскопската оптика увеличва неколкократно оперативното поле и позволява фина дисекция на кръвоносните съдове, така че да се отстрани не само тумора, но и целия му лимфен басейн, в който би могло да има разсейки. Това увеличение позволява по-точното отдиференциране на хирургичните и ембрионалните планове, което осигурява в най-голяма степен извършването на една онкологично адекватна операция.

Как се извършва лапароскопската операция на дебелто черво?

Думата „лапароскопска“ означава метода, използван от хирурга за достъп до коремната кухина. Обемът на резекцията, която се извършва е абсолютно еднакъв с това което би било извършено при една отворена операция. Повечето лапароскопски операции започват по един и същи начин.

Посредством специална игла се прониква в корема и той се раздува с инертен газ – въглероден двуокис. Това се прави с цел да се създаде поле за работа в корема. След това в корема се вкарва канюла, наречена трокар, с дебелина 5 или 10мм, а през нея се въвежда лапароскоп ( тънък телескоп свързан с видеокамера), който предава на хирурга увеличен образ на оперативното поле върху монитор. След това в през коремната стена се въвеждат още няколко троакара, през които се вкарват работните инструменти, чрез които се премахва заболялата част на дебелото черво. Понякога се налага да се извърши и допълнителен малък разрез за изваждане на резецирания препарат.

Какво се случва ако операцията не може да бъде извършена по лапароскопски път?

При някои пациенти лапароскопската операция не може да бъде извършена.  Преминаването от лапароскопска към отворена операция се нарича „конверсия“. Факторите, които увеличават вероятността за конверсия включват: затлъстяването, предшестващи операции в корема със сраствания от това, кървене по  време на операцията, твърде голям тумор и др.  Решението за преминаване  към конвенционална отворена операция се взима от хирурга или преди или по време на операцията. Конверсията не е усложнение, а по-скоро разумно решение в сложна ситуация. Това решение обичайно се взима в името на безопасността на пациента.

Каква подготовка е необходима преди лапароскопска операция на дебелото черво?

Предоперативната подготовка за лапароскопска операция на дебелто черво включва кръвни изследвания, рентгенография на бял дроб, ЕКГ, консултация с кардиолог и консултация с анестезиолог. В зависимост от придружаващите заболявания на пациента, може да се изискат консултации и с други специалисти. Може да се наложи и извършване на кръвопреливане преди операция за корекция на анемичния синдром, до необходимите стойности на хемоглобина. Във връзка с това, пациентите трябва да осигурят най-малко двама кръводарители преди операцията. Кръводаряването се осъществава в центровете по трансфузионна медицина ( кръвните центрове) по местоживеене, като за всяка единица дарена кръв се издава по една бележка на името на човека, за чието лечение е дарена кръвта.

Дебелто черво трябва да е абсолютно празно преди операцията. За тази цел в деня преди операцията, пациентите приемат очистително средство – обичайно в количество около 3л. Понякога се налага да се приемат само течности през устата в продължение на няколко дни преди операцията, или да се извършват клизми.

Препоръчително е пациентите да се изкъпят добре вечерта или сутринта преди операцията. Това намалява значително следоперативните раневи инфекции и подобрява тонуса на пациента. В деня преди операцията могат да се приемата течности до около 22:00. След това е допустимо да се приемат само необходимите медикаменти през устата и то само с една глътка вода.

Приемът на аспирин и други медикаменти, разреждащи кръвта, тябва да се преустанови от няколко дни до седмица преди операцията.

Какво се случва след операцията

След операцията е необходимо да следвате стриктно указанията на Вашия хирург. Обичайно ще бъдете раздвижени извън болничното легло на следващия ден след операцията. При неусложнен следоперативен период,  пациентите могат да се завърнат към обичайните си дейности в рамките на една-две седмици. Това включва къпане, разходки, шофиране, изкачване на стълби, леки физически упражнения и труд и др.

Какви усложнения могат да настъпят?

Усложненията, които могат да настъпят след безкръвна операция на дебелото черво са същите, които могат да се получат и при една конвенционална операция. Те включват:

Кървене;

Инфекция;

Изпускане на мястото на свързване на двата чревни края, след отстраняване на болния участък;

Увреда на съседни органи;

Белоробна тромбемболия и др.;

Трябва да се знае, че честотата на раневите инфекции след  лапароскопска операция на дебелото черво е значително по-малка сравнение с класическата операция. Това се дължи на по-малката дължина на раните при безкръвната операция, както и на манипулирането на вътрешните органи само с инструменти. По-ранното раздвижване след безкръвната операция намалява и честотата на фаталните тромбемболични инциденти. Всичко това позволява по-бързото пълно възстановяване на оперираните пациенти и по-скорошното започване на последващо лечение, ако такова е необходимо.

Кога да потърсите лекарска помощ, след като сте се прибрали вкъщи след операция на дебелото черво?

Важно е да разпознаете ранните признаци на възможни усложнения. Свържете се с Вашия хирург или личния си лекар при следните симптоми:

Температура трайно над 38 градуса;

Кървене от ануса;

Засилващо се подуване на корема;

Болка в корема, която не се овладява с обикновени обезболяващи медикаменти;

Продължително гадене и повръщане, особено придружени от липса на флатуленция и изхождания по голяма нужда

Втрисане;

Недостиг на въздух с кашлица;

Зачервяване и гноевидна секреция от някоя от раните;

Други;

Защо да се доверите на д-р Михаил Табаков за безкръвна операция на дебелото черво?

Д-р Табаков преминава множество квалификационни курсове по лапароскопска колоректална хирургия в най-големите европейски центрове като института IRCAD в Страсбург, Франция; Royal Surry Hospital, Гилфорд, Великобритания; Isaar Klinikum, Мюнхен, ФРГ; Истанбул, Турция и др.

Д-р Табаков е част от екипа на Клиниката по Обща и ендоскопска хирургия на болница „Св.Иван Рилски“ ЕАД, София. В клиниката се извършват около 1000 безкръвни операции, годишно, което я поставя сред първите места в страната по годишен брой на този тип операции. Опитът с миниинвазивното хирургично лечение на злокачествените заболявания на дебелото черво е натрупан за повече от 10 години. Този практически опит, както и постоянната теоретична подготовка осигуряват най-модерното и ефективно лечение на нашите пациенти.

Освен супермодерна хирургична клиника, болница „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, разполага с отделение по Образна диагностика, Отделение по инвазивна гастроентерология, клиника по онкология, отделение по лъчетерапия и клинична лаборатория. Тези звена работят в тясно сътрудничество и това позволявата висококачествено комплексно лечение и проследяване на всеки пациент с онкологично заболяване на гастроинтестиналния тракт.