Остър холецистит

Острият холецистит е често коремно заболяване в средната възраст. Макар и рядко, може да засегне и деца.

Остър холецистит
Остър холецистит

Най-често заболяването възниква като усложнение на предварително образуваните камъни в жлъчния мехур т.нар холелитиаза. Конкрементите предизвикват запушване на изхода на жлъчния мехур и зтруднена евакузция на жлъчния сок. Настъпва застой на жлъчка и това създава условия за развитие на вторична инфекция. При 5% от случаите на остър холецисти, в жлъчния мехур не се откриват камъни. В тези случаи причини за възпалението могат да бъдат исхемични, автоимунни, алергични, инфекциозни и др. процеси. Рядко, заболяването може да бъде първа изява на рака на жлъчния мехур.

В зависимост от възпалителните изменения на стената на жлъчния мехур се различават катарален, флегмонозен и гангренозен холецистит. Тези отделни форми представляват всъщност последователни етапи при прогресивното развитие на възпалителния процес.

Перфорацията на жлъчния мехур в коремната кухина и последващото развите на перитонит е най-тежкото усложнение на острия холецистит, което често има фатален изход.

Основните признаци на острия холецистит са болката в корема, високата температура, опипаващия се жлъчен мехур, а понякога и жълтеницата.

Болката първоначално наподобява жлъчна криза, но вместо да отмине постепенно, тя се засилва, става постоянна и обхваща по-голяма зона от корема. Дълбокото вдишване, кашлицата, движението засилват болките в дясното подребрие на болния и го карат да заема принудително положение.Температурата обикновено се покачва рязко след първоначално втрисане. Когато е налице повръщане, то не облекчава страданието на пациента.

За правилно поставяне на диагнозата, освен внимателния клиничен преглед и анамнезата, спомагат промените в кръвната картина и ултразвуковото изследване на коремните органи.

Лечението на заболяването бива консервативно и оперативно, в зависимост от тежестта на възпалението при диагностицирането му. Консервативното лечение се провежда в болнични условия под активно наблюдение.Обикновено, в рамките на 24-48 часа се изяснява хода на заболяването – към подобрение или към влошаване. При влошаване на клиничната картина и параклиничните изследвания или при липса на подобрение, се пристъпва към оперативно лечение.

В последните години международните препоръки подкрепят преминаване към оперативно лечение още през първите 48 часа от началото на симптомите, при липса на противопоказания от общото състояние на пациента.Този подход спомага за по-бързо възстановяване на болния и се избягва възможността за генерализиране на инфекцията и развитието на перитонит.Освен това и самата операция е технически по-лесна, тъй-като се изпреварва образуването на плътни сраствания, свързани с консервативното овладяване на възпалителния процес.

Операцията се нарича холецистектомия и представлява оперативно отстраняване на възпаления жлъчен мехур. Понастоящем като златен стандарт тази оперативна интервенция се изършва по лапароскопски ( безкръвен) път, през 3-4 разреза на коремната стена с дължина по 5мм-10мм. Предимствата на тази методика пред конвенционалната холецистектомия са неоспорими.