Acute cholecystitis

Остър холецистит
Acute cholecystitis