Безкръвна операция на херния

Защо да се доверите на д-р Михаил Табаков за безкръвна операция на Вашата херния?

Нашият екип извършва над 350 безкръвни операции на хернии годишно, което ни поставя сред първите места в страната по годишен брой на този тип операции. Опитът с миниинвазивното хирургично лечение на дефектите на коремната стена е натрупан за повече от 10 години. Този практически опит, както и постоянната теоретична подготовка осигуряват най-модерното и ефективно лечение на нашите пациенти.

Какво представлява безкръвната операция на херния?

Безкръвното възстановяване на всеки вид херния се осъществява с помощта на тънка оптична тръба, наречена лапароскоп, която се въвежда в корема на пациента през малък разрез с дължина 1 см. Лапароскопът е свързан с малка камера, която прожектира картината от коремната кухина върху монитор в операционната зала. През два допълнителни разреза на коремната стена, с дължина 5мм, се въвеждат дълги и фини работни инструменти, с които практически се извършва операцията.

По време на интервенцията, коремът се раздува с инертен газ – въглероден двуокис – с цел да се осигури достатъчно работно пространство. При слабинните хернии се отваря перитонеума ( тънката обвивка на коремната кухина) прониква се в преперитонеалното пространство и се разкрива дефектът на коремната стена. Така представения дефект се покрива с херниално платно с размери 15/15 см.(фиг.1), което затваря патологично разширения отвор на коремната стена и ликвидира хернията. Върху платното се затваря разреза на перитонеума, направен от хирурга в началото на интервенцията.

При херниите в останалите отдели на коремната стена (извън ингвиналните зони) херниалният дефект се покрива с платно поставено директно в корема. В тези случаи се използва специално платно, което е покрито от едната страна със незалепващ слой, който не позволява срастването на протезата с чревните бримки (фиг.3). Платната се фиксират за коремната стена със специални устройства, подобни на нитове (фиг.2 и фиг.3), които могат да бъдат метални или резорбиращи се.

Фигура 1 Платно за безкръвна операция на ингвинална херния.
Фигура 1 Платно за безкръвна операция на ингвинална херния.
Фигура 2 Такер за фиксиране на платното.
Фигура 2 Такер за фиксиране на платното.

Безкръвната операция на херния се извършва под обща упойка.

В края на операция трите малки разреза се зашиват с козметични шевове (фиг.4). След няколко месеца белезите от тези ранички почти не личат.

Фигура 3 Върекоремно поставено платно при възстановяване на пъпна херния
Фигура 3 Върекоремно поставено платно при възстановяване на пъпна херния
Фигура 4 Финален изглед на корема след безкръвна операция на ингвинална херния
Фигура 4 Финален изглед на корема след безкръвна операция на ингвинална херния

Какви са предимствата на лапароскопската херниопластика пред отворената операция?

Безкръвната операция на херния има чудесен козметичен ефект, отличава се с по-слаба болка в следоперативния период и значително по-бързо възстановяване и завръщане към физически и социални дейности, в сравнение с класическата отворена интервенция. Освен това лапароскопският подход позволява да се огледа цялата коремна кухина и да се установят други недиагностицирани до сега заболявания в корема, включително и на хернии в други зони на коремната стена. При лапароскопската ингвинална херниопластика се постaвя толкова голямо платно, че лесно се покриват всички отвори в ингвиналната зона, които биха били врата за появата на херния. Това не е възможно при класическата отворена операция. При двустранни ингвинални хернии през описаните три малки отвора могат да бъдат възстановени и двете хернии, бе да се налага увеличаване на травмата на коремната стена. При останалите хернии на предната коремна стена, извън слабинната зона, миниинвазивната операция позволява покриването с платно на херниалния дефект поне 5см. в здраво от всички страни.

Малките рани, през които се осъществява операцията, намаляват значително честотата на раневи инфекции ( нагнояване на раната). Това е още един фактор, който ускорява възстановяването на пациента.

Колко време се лежи в болница след лапароскопска херниопластика?

Обичайно оперираните пациенти се прибират вкъщи на следващия ден след операцията.

Колко време продължава възстановяването след безкръвна операция на херния?

Оперираните пациенти се раздвижват веднага след възстановяването от общата анестезия, в деня на операцията. Пълното възстановяване след операцията настъпва за около 1-2 седмици. Препоръчва се постепенно увеличаване на физическата активност през този период, според индивидуалните усещания на всеки пациент. Сравнителните проучвания установяват значително по-слаба болка след лапароскопска херниопластика в сравнение с конвенционалната отворена операция. Прием на обезболяващи медикаменти след дехоспитализацията се налага рядко.

За кои пациенти е противопоказана миниинвазивната операция на херния?

Лапароскопската операция на херния не е препоръчителна при следните групи пациенти:

  1. Пациенти с противопоказание за оперативно лечение под обща анестезия.
  2. Пациенти с нарушения в кръвосъсирването.
  3. Пациенти с белодробни заболявания, свързани с повишена концентрация на СО2 в кръвта.
  4. Пациенти с множество предшестващи операции в корема.
  5. Бременни.

Повече за херниите на предната коремна стена можете да научите тук.

Ако имате други въпроси за херниите на предната коремна стена можете да се свържете с мен тук.

Каква е стойността на една безкръвна операция на херния на коремната стена?

Финансовата стойност на лапароскопската операция на херния е по-висока в сравнение с класическата отворена хирургия. Това се дължи на необходимостта от използване на специализиран инструментариум за извършване на интервенцията, както и на специализирани херниални платна и уреди за тяхното фиксиране за коремната стена. В нашата практика се използват единствено и само импланти и консумативи на световно утвърдени производители на медицински изделия като Medtronic и Johnson&Johnson. Разликата в цената се компенсира напълно от предимствата на безкръвната операция, свързани с по-бързото възстановяване на пациентите и значително по-слабата болка в следоперативния период.