Биография

Доц. д-р Табаков e завършил множество специализирани курсове по хирургия в страната и чужбина с основна насоченост към лапароскопската хирургия.

Доц. Д-р Михаил Стефанов Табаков е роден на 28.06.1978 г. в гр. София. През 1997 г. завършва с пълно отличие Втора английска езикова гимназия. Същата година е приет за студент по Медицина в Медицински Университет – София , който завършва през 2003г. Има призната специалност по хирургия от 2013г. През 2014 година придобива професионална квалификация по Здравен Мениджмънт в Университета за Национално и Световно Стопанство – гр.София. През 2017г. защитава успешно дисертационен труд на тема „ Изследване на възможностите за лечение на вентралните хернии с ендоскопски техники „ и придобива образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност Хирургия. През месец Април, 2021 г. е избран за доцент по хирургия.

Трудовата си дейност д-р Табаков започва през 2004г. във ВМА – София, където работи като лекар-ординатор в клиника „Спешна Хирургия“ до 2011г., когато постъпва на работа в IV та хирургична клиника на УМБАЛСМ” Н.И.Пирогов“. Година по-късно, след конкурс, е назначен за „асистент“ към клиниката. Тази длъжност заема до месец март 2017г. По настоящем е доцент в клиниката по обща и ендоскопска хирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД гр. София.

Доц. д-р Табаков e завършил множество специализирани курсове по хирургия в страната и чужбина с основна насоченост към лапароскопската хирургия. За отбелязване са сертификатите му от Мастър класа по лапароскопска колоректална хирургия в Истанбул, Турция и специализацията на същата тематика в Гилфорд, Великобритания. Притежава диплома за завършено обучение по лапароскопска хирургия от университета в гр. Страсбург, Франция, получена след успешното преминаване на два сертификационни курса в института IRCAD. Член е на Европейската Херния Асоциация и на Българското хирургическо дружество.

През 2015г. д-р Михаил Табаков е избран сред най-добрите лекари в допитването “Best Doctors”, осъществено от Дарик радио.

Научната дейност на доц. д-р Табаков включва множество участия на конгреси в страната и чужбина, 22 публикации в периодичния печат и съавторство в една монография.
Владее английски и немски език.

Доц. д-р Табаков е женен, с две деца.