Болнично лечение

Д-р Михаил Табаков практикува в университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София. Болничното заведение е изключително добре оборудвано и организирано, което му позволява да предлага медицински услуги от най-високо качество.

Стационарното лечение започва с прием в болницата, който се осъществява в приемния кабинет. Най-често това става един ден преди деня на операцията. Хирургичният приемен кабинет е Но. 11 и се намира веднага в ляво от централния вход на болницата. Организацията на приема се осъществява от медицинската сестра в кабинета.

Тя попълва личните данни на пациента в паспортната част на неговото болнично досие, представя за попълване и разяснява необходимите документи за постъпване болница, взима кръв за изследване и насочва пациентите за извършването на допълнителни изследвания. След като всички формалности са изпълнени, пациентите се съпровождат до отделението по хирургия, което се намира на втория (надпартерния) етаж на болницата.

В отделението пациентите се настаняват в една от деветте стаи, с които разполага стационара. Дежурната или старшата медицинска сестра разясняват вътрешните правила на хиругичното звено. Лекуващият лекар на стаята, в която е настанен пациента, разпитва болния за оплакванията, алергии, придружаващи заболявания, прием на медикаменти и д.р., извършва щателен клиничен преглед и попълва клиничната част от историята на заболяването. При необходимост се назначават допълнителни изследвания.

Всички пациенти, на които предстои операция се консултират с кардиолог и анестезиолог.

Отделението по хирургия в УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД е създадено през 2015 г. като дейността му е насочена към миниинвазивната и лапароскопска диагностика и лечение.

Това създава предпоставка за операция с най-малка травма, която е в основата на бързото възстановяване на пациента, краткия болничен престой и по-бързото връщане към ежедневните дейности.

Отделението разполага с всички необходими ресурси за модерна диагностика и лечение на заболяванията на всички коремни органи и ретроперитонеалното пространство, седалището, ануса и околоаналното пространство.

Екипът на отделението се стреми към непрестанното усъвършенстване и развитие на оперативните техники в областта на общата, коремната и спешната хирургия.

Отделението разполага с 19 болнични легла ситуирани в стаи с по 2 легла и самостоятелен санитарен възел, като три легла са оборудвани и предназначени за интензивно лечение.

Операционните зали които функционират към отделението са оборудвани с модерна лапароскопска апаратура и необходимият инструментариум за извършване на лапароскопски интервенции.

В рамките на отделението се разполага гастроентерологично звено, ориентирано към инвазивната гастроентерология. Дейността му включва диагностичната и терапевтична ендоскопия, предоперативна диагностика и постоперативно проследяване.

Звеното е оборудвано с най-новата ендоскопска и ехографска апаратура от висок клас, както и рентгенова апаратура за извършване на високоспециализирани ендоскопски манипулации под рентгенов контрол.

Свиждането с лежащите болни в отделението по хирургия е разрешено официално всяка сряда и неделя от 16:00 до 18:00 ч. Извънредни посещения са възможни по изключение, след предварително разрешение от персонала.