Как да се предпазим от рака на дебелото черво?

Ракът на дебелото черво е едно от най-честите злокачествени заболявания и водеща причина за смърт при човека. Първоначално повечето болни нямат оплаквания или имат минимална симптоматика, която се неглижира. Обичайно при появата на изявени симптоми, заболяването вече е в напреднал стадий със значително влошени шансове за успешното му лечение. Ето защо най-успешната превенция на този рак е ранното откриване и отстраняване на появилите се полипи на дебелото черво, преди да са се изродили злокачествено. Дори и в случаите, когато раковите клетки са вече на лице, ранното им откриване подобрява прогнозата след адекватно лечение. Ето защо международните здравни организации препоръчват различни скринингови програми за ранно откриване на колоректалния рак. В много държави съществуват развити национални скринингови програми за превенция на рака на дебелото черво, които са довели до чувствително намаляване на смъртността от колоректален рак.

Ректално туширане и изследване за скрито кървене от гастроинтестиналния тракт (ГИТ).
Дигиталното изследване на ректума и извършвнаето на тест за оклутно кървене от ГИТ се препоръчва да се извършва ежегодно при всички хора над 40 години. При ректалното туширане се изледват крайните отдели на правото черво за наличие на патологични формации и секрети. Чрез това изследване при мъжете се опипва и простата.
Туморите на дебелто черво в повечето случаи кървят слабо.Отделената кръв се смесва с изпражненията и не може да бъде видяна с просто око. Т.нар. Хемокулт тест, чрез химическа реакция водеща до промяна в цвета на тестера, позволява да се открият дори и минимални количества кръв в изпражненията. Тестът е евтин, лесен за изпълнение и не е свързан с дискомфорт или болка за изследвания.Позитивният тест за скрито кървене не псотавя диагнозата “рак”, но алармира за задължителното извършване на по-прецизни излседвания за верифициране на източника на кървене.
Съвременните скринингови програми включват извършването на фиброколоноскопия при навършването на 50 годишна възраст и на всеки 5 до 10 години след това, при условие, че няма находка. Колоноскопията представлява изследване на дебелто черво с гъвкава фиброоптична тръба, позволяваща детайлен оглед на дебелочревната лигавица. Изследването позволява и едномоментно отстраняване на повечето установени полипи, както и взимането на биопсия от по-големите формации.

Доброкачествен полип на дебелото черво, подготвен за ендоскопско отстраняване

При пациенти с повишен риск от колоректален рак се налага по-ранно извършване на първата колоноскопия и по-кратки интервали на следващите ендоскопски изследвания. Например при фамилно обременени хора с колоректален рак, първата профилактична колоноскопия трябва да се извърши 10 години преди възрастта, при която е диагнсотициран рака при роднина по права линия. При хора с генетични синдроми обуславящи наследствен рак на дебелото черво, скрининга трябва да започне още по-рано, като той трябва да включва задължително и генетична консултация.
Бедните на мазнини и богатите на влакнини храни намаляват риска от рак на дебелото черво. Основните източници на вредни мазнини са червеното месо, яйцата, кравето масло, олиото за готвене и други. Влакнините са нерезорбируемите съставки на растителните храни, богати на които са плодовете, заленчуците, пълнозърнестия хляб и зърнените храни. Влакнините увеличавт обема на изпражненията и по този начин спомагат за бързото очистване на карциногените от гастроинтестиналния тракт и намаляват времето за контакт с чревната лигавица.

Повече за скрининга на колоректалния карцином можете да научите тук.